آموزش تنظیم SOCKS5 تلگرام در مکینتاش

آموزش تنظیم ساکس تلگرام
1 ابتدا وارد Setting شوید.
2 تنظیمات Data and Storage را انتخاب کنید.
3 سپس تنظیمات Use Proxy را انتخاب کنید.
4 Add Proxy را انتخاب کنید
5 گزینه SOCKS5 را انتخاب کنید
6 همانند تصویر زیر اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید
7 اگر مراحل را به درستی انجام داده باشید, اکنون همانند تصویر زیر شما به سرویس SOCKS5 متصل می باشید.